Home Školní jídelna Aktuálně Zvýšení cen stravného
Školní jídelna

Zvýšení cen stravného

Z důvodu zdražování potravin a zvýšení cen energií dochází od 1. 3. 2022 k navýšení cen stravného.

Vážení rodiče a strávníci,

dovolujeme si vás informovat o zvýšení cen stravného od 1. 3. 2022 pro žáky ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky.
K tomuto kroku přistupujeme na základě nové Vyhlášky 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje finanční limity pro nákup potravin, jejichž cena vzrostla.


Zároveň vás prosíme, abyste od tohoto data zvýšili limit a to úměrně navýšení ceny.

Přeplatky za rok 2022 budou vráceny v měsíci červenci všem strávníkům na bankovní účet.

Věkové rozmezí

Sazba

Zálohy celkem

3-6 let

25,- Kč

550,- Kč

7-10 let

27,- Kč

594,- Kč

11-14 let

30,- Kč

660,- Kč

15 a více let

32,- Kč

704,- Kč

Zaměstnanci

34,- Kč

748,-Kč

Cizí strávníci

86,- Kč

-

Svačina

19,- Kč

418,- Kč

 

 

Vypracovala: Štěpánka Piňosová, vedoucí ŠJ

Schválil :  Mgr. Vladan Kupsa, ředitel školy