Home Pro žáky a rodiče Informace pro devátý ročník Krok za krokem - přijímací řízení 2023
Pro žáky a rodiče

Krok za krokem - přijímací řízení 2023

Milí  rodiče,

Prosím o důkladné přečtení následujících informací k přijímacímu řízení pro tento školní rok. Měl by vám posloužit jako manuál, co zhruba dělat v každém měsíci, na co se zaměřit, co nevynechat...

Doufám, že vám pomůže, můžete si jej třeba vytisknout a dát na viditelné místo.

 

 

Další informace k volbě povolání:

- Úřad práce Brno- venkov (1. 11., nebo 2. 11.) – školní akce

- Veletrh SŠ na Výstavišti v Brně ON- LINE (25. 11. - 26. 11.) –  vaše soukromá akce

- Dny otevřených dveří SŠ (doporučuji absolvovat)

- Webové stránky SŠ

 

Září

V předmětu pracovní činnosti jsou děti seznámeny se školským systémem, “udělají si jasno” v tom, co mohou studovat,  jak dlouho a s jakým výstupem (výuční list, maturita). Máme prostor  pro debatu o vhodném výběru SŠ a oboru... Prosím, abyste vy, rodiče, také důkladně zvážili, zda je vaše dítě připraveno - připravuje se na jednotnou zkoušku z ČJ a M, zda obor zvládne (nebudete muset v průběhu studia hledat jinou školu) a zda pak zvládne maturitu! 

V orientaci ve “světě SŠ” vám pomohou následující weby, se kterými děti již pracují a vhodné školy a obory si hledají...

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.jmskoly.cz

www.scio.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz  -zde vše o přijímacím řízení (termíny, ukázky testů…)

 

Říjen

Společně se svými dětmi se intenzivněji zajímejte o SŠ, sledujete konkrétní webové stránky SŠ (mnohdy už jsou zveřejněna kritéria pro přijetí a další užitečné informace).

Pokud stále tápete, je vhodné navštívit Pedagogicko- psychologickou poradnu- Lomená Brno a domluvit si termín pro konzultaci ke kariérovému poradenství, popř. navštívit Úřad práce Brno - venkov (kapacity jsou ale v obou případech omezené).

 

Do konce října musí být na internetu (na webu SŠ) zveřejněna kritéria pro přijímání na SŠ s talentovou zkouškou, s uměleckým zaměřením.

Žáci také  obdrží Atlas škol (na ÚP Brno- venkov), kde zjistí všechny informace o SŠ.

 

 

Listopad

V listopadu obvykle začínají dny otevřených dveří (DOD). Doufejme, že se situace s covidem nijak zvlášť nezhorší a že na DOD budete moci přijít osobně.  Sledujte proto webové stránky jednotlivých SŠ.

 

Děti, které se rozhodnou pro studium na umělecké škole, by mě měly kontaktovat za účelem tisku přihlášky. Je nutné ji ještě opatřit lékařským posudkem, pokud jej SŠ požaduje, a do 30. 11. 2022 přihlášku odevzdat na podatelně příslušné SŠ.

ZŠ pouze přihlášku vystavuje, zbytek už je v kompetenci rodiče. Podklady k přihlášce mají děti ve své třídě. Jsou uloženy i v Google učebně- Přijímací řízení 2022/2023.

 

Prosinec

Sledujte stále weby SŠ, popř. další informační zdroje. Sledujte také prospěch vašeho dítěte, společně udělejte maximum pro úspěšné složení přijímaček na SŠ (volně dostupné didaktické testy na www. cermat.cz). Stále je možné využít přípravu k přijímačkám ČJ a M (pí učitelka Pohludková a pí učitelka Ševčíková).

 

Leden

Do konce ledna jsou ředitelé SŠ povinni zveřejnit kritéria pro přijetí na SŠ, ta jsou závazná. (Např. jak bude hodnocen test, zda budou studenti skládat další zkoušku- třeba  z náboženství, jaké bude bodové hodnocení soutěží, kterých se vaše děti zúčastnily apod.)

V lednu obvykle probíhají talentové zkoušky. Pokud jste odevzdali přihlášku, očekávejte buď poštou, nebo e-mailem pozvání ke zkoušce.

Talentové zkoušky na umělecké školy:   2. 1. 2023 - 15. 1. 2023

Talentové zkoušky obory konzervatoří:   2. 1. 2023 – 31. 1. 2023

Talentové zkoušky na gymnázium se sportovní přípravou: 2. 1. 2023- 15. 2. 2023

 

Únor

Výběr SŠ a oborů vrcholí. Stejně jako příprava na přijímací řízení. Prosím o předání podkladů k tisku přihlášek. Také poprosím o důkladnou kontrolu- v Bakalářích musí být správně uvedeno telefonní číslo a adresa (slouží pak pro komunikaci mezi vámi a SŠ). Přihlášky vytisknu a pan ředitel je potvrdí. Pokud bude SŠ požadovat lékařské posouzení, musíte  s přihláškou ještě k  lékaři. Nezapomeňte, že i lékař má na vyšetření vašeho dítěte čas, nebo je nemocný, nebo má dovolenou. Vyřízení  nebude  na “lusknutí prstů”. Doporučuji se k lékaři objednat. Dále přihlášku musíte do 1. 3. 2023 odevzdat na podatelnu SŠ. (Můžete poslat poštou, můžete odevzdat osobně, ale musíte odevzdat. Jinak bude vaše dítě vyloučeno z celého přijímacího řízení.)

 

Březen

Přihlášky jsou odevzdány, teď už zbývá pouze počkat na pozvání k přijímacímu řízení.

Do  15. 3. 2023 si musíte (ze zákona) přijít pro Zápisový lístek osobně, vydávám jej proti vašemu podpisu. Jde o úřední dokument, má evidenční číslo a nesmíte jej ztratit. Ten totiž  odevzdáte na SŠ, kde se bude vaše dítě dále vzdělávat. Odevzdáváte až po rozhodnutí o přijetí na SŠ, a to do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí (obvykle na webu školy- viz níže).

 

Duben

Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech:

1.  termín 13. 4. 2023 (čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou)

2.  termín 14. 4. 2023 (čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou)

 

Prosím neočekávejte, že obdržíte dopis, nebo e - mail o přijetí žáka ke studiu. Zda je vaše dítě přijato, či nikoli naleznete na webu školy a také na vývěsce školy. Každému dítěti je přidělen kód, podle kterého dohledáte jeho úspěšnost. Pouze nepřijatým studentům se sdělení posílá písemně, neboť pouze proti tomuto písemnému rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Nezapomeňte na odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů o rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ale již nelze stáhnout zpět ze SŠ a umístit na jinou- druhou SŠ. Lze to pouze v případě, pokud podáte odvolání a to “vyjde”.  Proto si prosím dobře rozmyslete, kam zápisový lístek odevzdáte.

 

Květen

Probíhají další kola přijímacího řízení, pokud SŠ nemají naplněné kapacity. Vašemu dítěti, jestliže bude neúspěšné v 1. kole, mohu vytisknout libovolné množství dalších přihlášek na SŠ. Volná místa SŠ a jejich oborů pak najdete na webu www.jmskoly.cz.

Velmi bych si přála, abych žádnou takovou přihlášku tisknout nemusela. Věřím, že děti budou úspěšné.

 

Poznámka:

Informací je opravdu hodně, ale věřím, že jsem vám je srozumitelně podala. Kdybyste potřebovali poradit, nebo se jen doptat, rozhodně neváhejte a napište mi, zavolejte. Jsem tu stále pro vás a vaše děti.

Přeji vám klidné rozhodování.

 

                                                                                      Mgr. Lucie Pohludková, VP