Pro žáky a rodiče

Matka Země

Děti se seznámily s příběhem Matky Země, která všem dává  jídlo, vodu i prostor k životu. Lidé místo, aby ji chránili, začali svým chováním Zemi ubližovat. Znečišťovali vzduch i vodu a brali si z přírody víc, než potřebovali.

Šaman děti pozval do Kruhu ochránců Matky Země. Podmínkou pro vstup bylo absolvování Indiánské stezky, na níž děti musely splnit úkoly připravené Duchy ohně, vody, země, vzduchu, zvířat a rostlin, a nakonec získat pozvání velkého Manitou k závěrečnému indiánskému obřadu.

Nejprve jsme si vyrobili indiánské čelenky a pomalovali obličej. Duch ohně vyzkoušel naše znalosti rostlin, k čemu se používají, zda jsou jedlé či nikoli.

Duch vody vyzkoušel naši schopnost sestavit loďku a dechem ji přepravit po vodě na druhý břeh.

Duchu  zvířat jsme dokázali, že umíme ulovit i bizona.

Pro Ducha větru jsme vyrobili lapač snů.

S Duchem země jsme stavěli týpí z přírodnin.

Duch ohně prověřil, zda umíme zapálit a udržet oheň.

Děti na připravené trase plnily úkoly, objevovaly poselství obsahující malé kroky, kterými  všichni můžeme chránit Matku Zemi.

Po splnění všech úkolů byly děti šamanem pozvány k indiánskému obřadu, kde vyslovily své jméno a za zpěvu indiánské písně vstoupily  do Kruhu ochránců matky Země.

Nakonec jsme vyluštili šifru se vzkazem, že máme ve třídě ukrytý poklad. Naši indiáni jej objevili a spravedlivě mezi sebou rozdělili.   

za přípravnou třídu

Drahošová Silvie