Home Pro žáky a rodiče Přípravný ročník Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2022-2023
Pro žáky a rodiče

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2022-2023

9. - 20. května 2022

Žádosti se podávají:

  • v době od 9. do 20. 5. 2022,

nejlépe osobně ve škole (po předchozí domluvě na tel. čísle 544 224 224, 774 999 705 nebo po domluvě prostřednictvím e-mailu: reditelstvi@ujezdubrna.info). 

Další způsoby podání, pokud se nemůžete dostavit osobně:

  • vlastní datovou schránkou
  • poštou – adresa: ZŠ Újezd u Brna, Školní 284, 664 53
  • e-mailem s elektronickým podpisem (nepostačuje prostý e-mail): reditelstvi@ujezdubrna.info.

 

            K zápisu je nutné přinést:

  • vyplněnou žádost o přijetí do přípravné třídy
  • dotazník s osobními údaji (pokud jste dotazník nevyplnili v naší škole při zápisu)
  • doporučující vyjádření pedagogicko - psychologické poradny (pokud nebylo součástí doporučení k odkladu, které jste nám již doručili).

 Nemáte-li prozatím vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, můžete podat alespoň žádost o přijetí a do 20. května dodat i chybějící dokument.

  • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pouze pokud bylo vydáno jinou základní školou než ZŠ Újezd u Brna)

 

      Všechny potřebné formuláře k vyplnění najdete na webových stránkách školy v sekci Pro žáky a rodiče – Přípravný ročník.

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí.