dáváme žákům nový směr

Aktuality

Škola

Vážení rodiče, zásadní rekonstrukce budovy základní školy sice pokračuje bez výraznějších problémů, nicméně je dnes již zřejmé, že i přes usilovnou snahu nebude školní budova zcela připravena k zahájení školního roku dne 1. září 2022. 

přečíst
Škola

Používejte prosím pro komunikaci se školou tel. číslo 736 645 911.

(Z důvodu rekonstrukce ředitelny je momentálně pevná linka nedostupná.)

přečíst
Škola

Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

přijme od příštího školního roku na částečný úvazek vychovatele/vychovatelku do školní družiny při ZŠ Újezd u Brna.

přečíst
Škola

Úřední hodiny kanceláře ZŠ Újezd u Brna během prázdnin jsou:

pondělí 7.30 - 12.30

středa 7.30 - 12.30

 

Termíny schůzek si domlouvejte, prosím, předem na tel. čísle 736 645 911.

Odpolední schůzky po individuální domluvě.

přečíst
Pro žáky a rodiče

Informace o přijetí žáků z Ukrajiny k základnímu vzdělávání.

přečíst
Školní družina

V úterý 21.6.2022 jsme s družinou navštívili Domov u Františka. 

přečíst

Základní škola Újezd u Brna

Základní charakteristika školy

 

Jsme úplná základní škola, spádová pro obce Telnice a Žatčany. Vyučujeme podle ŠVP „Duhová škola“. Škola je bezbariérová, vybavená výtahem.

Máme funkční školní poradenské pracoviště, působí zde školní psycholog a speciální pedagog. Úzce spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou  poradnou i všemi SPC v Brně. Poskytujeme individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro předškoláky zajišťujeme edukativně stimulační skupinky. Škola má vypracován systém školní prevence i výchovného a kariérového poradenství, pravidelně se konají třídnické hodiny.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku, druhý cizí jazyk (německý) se vyučuje od 7. ročníku. Každoročně také probíhá výuka plavání pro žáky 1. stupně, dle možností i lyžařský výcvikový kurz pro starší žáky. Nově vzniklé kolektivy 6. ročníku se formují na adaptačních pobytech.

Ve vyučování se uplatňují netradiční formy výuky – projektové dny, prezentace žáků, vánoční dílny či oceňování nejlepších žáků a týmů školy. Žáci se účastní řady soutěží, olympiád, vystoupení, exkurzí, výletů a kulturních akcí.

Ve škole byly zbudovány odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, dílen, školní knihovna a čítárna, kuchyňka, počítačová pracovna a mobilní počítačová učebna. Třídy jsou vybaveny dataprojektory, notebooky nebo PC vždy s připojením do sítě a interaktivními tabulemi.  Naší chloubou je rozsáhlý sportovní areál s multifunkčním hřištěm, tenisovým kurtem a tělocvičnou.

Škola je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools. Zajišťujeme bohatou nabídku ekologických vzdělávacích programů pro žáky všech ročníků. Dále se účastníme projektů Šablony III, DigiMe, Ovoce a mléko do škol aj.

Pro zájemce je připravena rozsáhlá nabídka kroužků (florbal, ASŠK - Sportuj ve škole, výtvarný, kroužky pro žáky se SPU, kroužek deskových her, matematický kroužek, ICT kroužek a další). Mají zde pobočku ZUŠ Šlapanice a ZUŠ Křížkovského Brno.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a studijních výsledcích svých dětí prostřednictvím jednotného informačního systému Bakaláři a třídních schůzek (prezenčních i distančních).

Samozřejmostí jsou tři oddělení školní družiny. Ve školní kuchyni jsou připravovány svačinky a obědy (výběr ze dvou hlavních jídel).

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.

 

 

Kontaktujte nás

+420 544 224 224 reditelstvi@ujezdubrna.info 115-7408190217/0100 Školní 284, Újezd u Brna, 664 53