dáváme žákům nový směr

Aktuality

Pro žáky a rodiče

V úterý 21. 11. 2023 jsme se vydali na návštěvu knihovny v Otnicích, kam nás pozvala paní knihovnice Jitka Bublová. 

přečíst
Pro žáky a rodiče

Vážení rodiče,
 
tímto si Vás dovolujeme informovat o připojení ZŠ Újezd u Brna k plánované jednodenní výstražné stávce. Z tohoto důvodu bude v pondělí 27. 11. 2023 škola včetně školní kuchyně a družiny po celý den uzavřena
 

přečíst
Pro žáky a rodiče

Ve středu, 15. listopadu jsme vyrazili do Brna do divadla Radost na představení Pippi Dlouhá punčocha.

přečíst
Pro žáky a rodiče


V úterý 22.11. se tři žáci 9. ročníku naší školy probojovali do krajského kola ve
hře PIŠQWORKY. 

přečíst
Pro žáky a rodiče

Holokaust byl systematický genocidní masakr, který probíhal během druhé světové války
a během něhož nacistický režim a jeho spojenci zavraždili šest milionů Židů. Tento temný
a nelidský akt masového vyhlazování, který začal v roce 1941 a pokračoval až do roku 1945,
zasáhl nejen Židy, ale také Romy, postižené, politické vězně a další skupiny lidí, které
nacisté považovali za nepřátelské jejich rasovým a ideologickým názorům.

přečíst
Pro žáky a rodiče

V týdnech od 6. 11. do 15. 11. 2023 se žáci naší školy věnovali vybraným aktivitám mimo rámec běžného vyučování. V kurzu programování se žáci 5. – 9.ročníků pod vedením lektorů ze společnosti SAP podrobněji seznámili s programováním v programu Scratch. Scratch je vizuální jazyk navržený pro výuku programování a
pro tvorbu jednoduchých her či animací.

přečíst

Základní škola Újezd u Brna

Základní charakteristika školy

 

Jsme úplná základní škola, spádová pro obce Telnice a Žatčany. Vyučujeme podle ŠVP „Duhová škola“. Škola je bezbariérová, vybavená výtahem.

Máme funkční školní poradenské pracoviště, působí zde školní psycholog a speciální pedagog. Úzce spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou  poradnou i všemi SPC v Brně. Poskytujeme individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro předškoláky zajišťujeme edukativně stimulační skupinky. Škola má vypracován systém školní prevence i výchovného a kariérového poradenství, pravidelně se konají třídnické hodiny.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku, druhý cizí jazyk (německý) se vyučuje od 7. ročníku. Každoročně také probíhá výuka plavání pro žáky 1. stupně, dle možností i lyžařský výcvikový kurz pro starší žáky. Nově vzniklé kolektivy 6. ročníku se formují na adaptačních pobytech.

Ve vyučování se uplatňují netradiční formy výuky – projektové dny, prezentace žáků, vánoční dílny či oceňování nejlepších žáků a týmů školy. Žáci se účastní řady soutěží, olympiád, vystoupení, exkurzí, výletů a kulturních akcí.

Ve škole byly zbudovány odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, dílen, školní knihovna a čítárna, kuchyňka, počítačová pracovna a mobilní počítačová učebna. Třídy jsou vybaveny dataprojektory, notebooky nebo PC vždy s připojením do sítě a interaktivními tabulemi.  Naší chloubou je rozsáhlý sportovní areál s multifunkčním hřištěm, tenisovým kurtem a tělocvičnou.

Škola je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools. Zajišťujeme bohatou nabídku ekologických vzdělávacích programů pro žáky všech ročníků. Dále se účastníme projektů Šablony III, DigiMe, Ovoce a mléko do škol aj.

Pro zájemce je připravena rozsáhlá nabídka kroužků (florbal, ASŠK - Sportuj ve škole, výtvarný, kroužky pro žáky se SPU, kroužek deskových her, matematický kroužek, ICT kroužek a další). Mají zde pobočku ZUŠ Šlapanice a ZUŠ Křížkovského Brno.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a studijních výsledcích svých dětí prostřednictvím jednotného informačního systému Bakaláři a třídních schůzek (prezenčních i distančních).

Samozřejmostí jsou čtyři oddělení školní družiny.

Ve školní kuchyni jsou připravovány chutné obědy (výběr ze dvou hlavních jídel).

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.

 

 

Kontaktujte nás

+420 544 224 224 reditelstvi@ujezdubrna.info 115-7408190217/0100 Školní 284, Újezd u Brna, 664 53