dáváme žákům nový směr

Aktuality

Školní družina

Školní družina byla na návštěvě v Klubovně pro děti a mládež v parku u penzionu.

A všichni si to náramně užili :)

přečíst
Pro žáky a rodiče

Letos máme v přípravném ročníku hodně zpěvnou třídu. 

přečíst
Pro žáky a rodiče

V pondělí 9. 1. se od 17:30 uskuteční v učebně fyziky 2. informativní schůzka k přijímacímu řízení na SŠ. Kromě informací o přihláškách  a celém postupu přijímacího řízení  obdržíte také zápisový lístek, který se vydává pouze proti podpisu.  L.Pohludková, VP 

přečíst
Pro žáky a rodiče

Dne 9. 1. 2023 v době od 16:00 do 17:30 hod. se na naší škole uskuteční hovorové hodiny – informace o prospěchu a chování.

přečíst
Školní jídelna

Vážení strávníci,

 

vedení školy s lítostí oznamuje, že školní jídelna byla z ekonomických a provozních důvodů nucena nečekaně ukončit doposud provozovanou doplňkovou činnost.

přečíst
Pro žáky a rodiče

Termín: neděle 5. 2. 2023 (sraz 13:15 hod.) - sobota 11. 2. 2023 (příjezd 12:00 – 13:00 hod.)
Místo konání: Staré Město pod Sněžníkem – lyžařský areál Kunčice

                                            ...

přečíst

Základní škola Újezd u Brna

Základní charakteristika školy

 

Jsme úplná základní škola, spádová pro obce Telnice a Žatčany. Vyučujeme podle ŠVP „Duhová škola“. Škola je bezbariérová, vybavená výtahem.

Máme funkční školní poradenské pracoviště, působí zde školní psycholog a speciální pedagog. Úzce spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou  poradnou i všemi SPC v Brně. Poskytujeme individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro předškoláky zajišťujeme edukativně stimulační skupinky. Škola má vypracován systém školní prevence i výchovného a kariérového poradenství, pravidelně se konají třídnické hodiny.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku, druhý cizí jazyk (německý) se vyučuje od 7. ročníku. Každoročně také probíhá výuka plavání pro žáky 1. stupně, dle možností i lyžařský výcvikový kurz pro starší žáky. Nově vzniklé kolektivy 6. ročníku se formují na adaptačních pobytech.

Ve vyučování se uplatňují netradiční formy výuky – projektové dny, prezentace žáků, vánoční dílny či oceňování nejlepších žáků a týmů školy. Žáci se účastní řady soutěží, olympiád, vystoupení, exkurzí, výletů a kulturních akcí.

Ve škole byly zbudovány odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, dílen, školní knihovna a čítárna, kuchyňka, počítačová pracovna a mobilní počítačová učebna. Třídy jsou vybaveny dataprojektory, notebooky nebo PC vždy s připojením do sítě a interaktivními tabulemi.  Naší chloubou je rozsáhlý sportovní areál s multifunkčním hřištěm, tenisovým kurtem a tělocvičnou.

Škola je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools. Zajišťujeme bohatou nabídku ekologických vzdělávacích programů pro žáky všech ročníků. Dále se účastníme projektů Šablony III, DigiMe, Ovoce a mléko do škol aj.

Pro zájemce je připravena rozsáhlá nabídka kroužků (florbal, ASŠK - Sportuj ve škole, výtvarný, kroužky pro žáky se SPU, kroužek deskových her, matematický kroužek, ICT kroužek a další). Mají zde pobočku ZUŠ Šlapanice a ZUŠ Křížkovského Brno.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a studijních výsledcích svých dětí prostřednictvím jednotného informačního systému Bakaláři a třídních schůzek (prezenčních i distančních).

Samozřejmostí jsou tři oddělení školní družiny. Ve školní kuchyni jsou připravovány svačinky a obědy (výběr ze dvou hlavních jídel).

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.

 

 

Kontaktujte nás

+420 544 224 224 reditelstvi@ujezdubrna.info 115-7408190217/0100 Školní 284, Újezd u Brna, 664 53