dáváme žákům nový směr

Aktuality

Škola

následujících předmětů:

anglický jazyk, německý jazyk,
fyzika, informatika, matematika. 
 
 


přečíst
Škola

ZŠ Újezd u Brna přijme od 1. 5. 2023 na plný úvazek učitele/učitelku českého jazyka v kombinaci s češtinou pro cizince, popř. s cizím jazykem (AJ, NJ). 

přečíst
Škola

ZŠ Újezd u Brna přijme od 1. 5. 2023 mzdovou účetní a personalistku na úvazek 0,8.

přečíst
Pro žáky a rodiče

Minulý školní rok se žáci naší ZŠ zúčastnili akce Batůžkový projekt organizace Mary’s Meals. Jistě si vzpomínáte na sběr batůžků a školních potřeb pro chudé děti v rozvojových zemích. Žáci naší školy vybrali, vybavili a zkontrolovali 136 batůžků, které konečně doputovaly ke svým novým majitelům do Malawi.

přečíst
Školní družina

Ve středu 1. března a ve čtvrtek 2. března navštívilo naši družinu mobilní planetárium s programy KORÁLOVÝ ÚTES – KALUOKA’HINA a ŽIVOT STROMŮ.

přečíst
Pro žáky a rodiče

                                                      Všem ženám posíláme kytici sněženek.

přečíst

Základní škola Újezd u Brna

Základní charakteristika školy

 

Jsme úplná základní škola, spádová pro obce Telnice a Žatčany. Vyučujeme podle ŠVP „Duhová škola“. Škola je bezbariérová, vybavená výtahem.

Máme funkční školní poradenské pracoviště, působí zde školní psycholog a speciální pedagog. Úzce spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou  poradnou i všemi SPC v Brně. Poskytujeme individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro předškoláky zajišťujeme edukativně stimulační skupinky. Škola má vypracován systém školní prevence i výchovného a kariérového poradenství, pravidelně se konají třídnické hodiny.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku, druhý cizí jazyk (německý) se vyučuje od 7. ročníku. Každoročně také probíhá výuka plavání pro žáky 1. stupně, dle možností i lyžařský výcvikový kurz pro starší žáky. Nově vzniklé kolektivy 6. ročníku se formují na adaptačních pobytech.

Ve vyučování se uplatňují netradiční formy výuky – projektové dny, prezentace žáků, vánoční dílny či oceňování nejlepších žáků a týmů školy. Žáci se účastní řady soutěží, olympiád, vystoupení, exkurzí, výletů a kulturních akcí.

Ve škole byly zbudovány odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, dílen, školní knihovna a čítárna, kuchyňka, počítačová pracovna a mobilní počítačová učebna. Třídy jsou vybaveny dataprojektory, notebooky nebo PC vždy s připojením do sítě a interaktivními tabulemi.  Naší chloubou je rozsáhlý sportovní areál s multifunkčním hřištěm, tenisovým kurtem a tělocvičnou.

Škola je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools. Zajišťujeme bohatou nabídku ekologických vzdělávacích programů pro žáky všech ročníků. Dále se účastníme projektů Šablony III, DigiMe, Ovoce a mléko do škol aj.

Pro zájemce je připravena rozsáhlá nabídka kroužků (florbal, ASŠK - Sportuj ve škole, výtvarný, kroužky pro žáky se SPU, kroužek deskových her, matematický kroužek, ICT kroužek a další). Mají zde pobočku ZUŠ Šlapanice a ZUŠ Křížkovského Brno.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole a studijních výsledcích svých dětí prostřednictvím jednotného informačního systému Bakaláři a třídních schůzek (prezenčních i distančních).

Samozřejmostí jsou tři oddělení školní družiny. Ve školní kuchyni jsou připravovány svačinky a obědy (výběr ze dvou hlavních jídel).

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.

 

 

Kontaktujte nás

+420 544 224 224 reditelstvi@ujezdubrna.info 115-7408190217/0100 Školní 284, Újezd u Brna, 664 53