Home Školní poradenství Metodik prevence
Školní poradenství

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence zajišťuje:

  • tvorbu, realizaci a evaluaci preventivního programu školy,
  • objednávání preventivních aktivit a programů pro žáky školy,
  • metodické vedení pedagogů v této oblasti,
  • koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy, s okresním metodikem prevence, se SVP, Policií ČR, OSPOD apod.,
  • předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy,
  • vedení a aktualizaci kontaktů na instituce v oblasti primární prevence,
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování (ve spolupráci s třídními učiteli a ŠPP), 
  • poskytování poradenských služeb žákům a rodičům, popř. péči odpovídajícího odborného pracoviště.

 

Školní metodik prevence:                  Mgr. Stanislava Žáčková

Email:                                                 stanislava.zackova@ujezdubrna.info

Konzultační hodiny:                           čtvrtek 13.30 – 14.30 (nebo po domluvě)

 

Minimální preventivní plán na školní rok a další dokumenty týkající se prevence jsou umístěny na nástěnce školy elektronického systému Bakaláři a k nahlédnutí v kanceláři školy.