Home Školní poradenství Školní psycholog
Školní poradenství

Školní psycholog

Školní psycholog, který poskytuje:

  • Krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce, kteří se ocitnou v psychicky náročné situaci.
  • Individuální případovou práci se žáky v osobních problémech.
  • Psychologické poradenství s přesahem do psychoterapie pro zákonné zástupce při výchovných a vzdělávacích obtížích dítěte.
  • Vede třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem. Zajišťuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v oblasti psychosociálních podmínek procesu vzdělávání.
  • Poskytuje psychologickou intervenci u žáků s přiznaným podpůrným opatřením.
  • Svou činností podporuje dobré klima v jednotlivých třídách.
  • Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu klienta.

 

Školní psycholožka: Mgr. Jiřina Kalová

E-mail: jirina.kalova@ujezdubrna.info

Telefon: 731 563 019

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny pro pedagogické pracovníky a žáky:

Úterý: 13:00 – 16:00

Středa: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Konzultační hodiny pro rodiče:

Po domluvě.

Konzultace je možná po předchozí domluvě i v jiný čas. V případě potřeby může setkání proběhnout i online formou.