Home Škola Nadační fond
Škola

Nadační fond

Ze statutu Nadačního fondu ZŠ Újezd u Brna citujeme:

Nadační fond se zřizuje k účelu užitečnému společensky a za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů, a to zejména:

-        zajištění pomoci Základní škole v Újezdě u Brna při výuce žáků a při mimoškolní činnosti,

-        zlepšování materiálně technického vybavení školy učebními pomůckami,

-        zajištění činností a akcí pořádaných školou v rámci školní i mimoškolní činnosti.

Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada, která má devět členů s tříletým funkčním obdobím. V současné době je předsedkyní rady Mgr. Petra Kořínková. Kontrolní funkci zastává revizor, jeho funkční období je pětileté.

 

Fond ze svého rozpočtu přispívá na:

-        dopravu žáků na sportovní soutěže, adaptační pobyty apod.,

-        odměny v pořádaných soutěžích,

-        ceny pro vítěze anket Nejlepší žák třídy, Nejlepší žák školy, Nejlepší kolektiv školy,

-        nákup učebních pomůcek pro žáky se speciálními potřebami,

-        nákup techniky do tříd (např. dataprojektorů atd.),

-        zkvalitňování školního prostředí, …

 

Zdrojem financí je především dotace města Újezd u Brna, dále peněžní dary od rodičů a rovněž dobrovolné vstupné na vánoční jarmark a peníze získané z prodeje výrobků na jarmarku.