Home Školní družina Provoz ŠD
Školní družina

Provoz školní družiny

Školní družina má kapacitu 120 dětí rozdělených do 4 oddělení.


Ranní družina  6:40 – 7:40

Odpolední družina  11:40 – 16:40

 

Do ranní družiny vstupují žáci vchodem z ulice Školní (zelená budova). Zákonní zástupci ani jiný doprovod do budovy školy nevstupují.

 

Vyzvedávání dětí z odpolední družiny je možné v čase 13:00 až 13:15 nebo od 15:00 do 16:40.
Zvoňte u vchodu z ulice Školní nebo naproti autobusové zastávky, dítě Vám poté předáme.

 

Omluvení dětí z družiny lze pouze písemně na omluvenkovém listě. Po telefonické domluvě není možné děti pouštět.

 

Platba za ŠD:

Částku za 1. pololetí ve výši 1000 Kč (200 Kč za měsíc) je nutno zaplatit do 15. září, částku 1000 Kč za 2. pololetí do konce ledna.

Platbu poukažte na účet ZŠ č. 115-7408190217/0100 (variabilní symbol – evidenční číslo žáka …. +5)

 

Do družiny s sebou:

  • družinové přezůvky
  • převlečení na pobyt venku v látkovém pytlíku
  • láhev s pitím a svačinu
  • krabičku papírových kapesníků