Home Školní poradenství Výchovný poradce
Školní poradenství

Výchovný poradce

Poskytuje pomoc žákům se SVP (Vyhledává žáky, kteří potřebují speciální péči, předkládá návrhy a řešení, koordinuje proces pomoci - spolupracuje s PPP, SPC, SVP, vede kompletní dokumentaci).

Pomáhá žákům při volbě povolání, v kariérovém poradenství spolupracuje s úřadem práce a se zástupci SŠ.

Spolupracuje s  třídními učiteli, školní metodičkou prevence, školní psycholožkou, spec. pedagožkou a zákonnými zástupci dítěte.

 

Výchovná poradkyně a vedoucí ŠPP: Mgr. Lucie Pohludková

E-mail: lucie.pohludkova@ujezdubrna.info

Telefon: 777 312 644

Konzultační hodiny: středa 14:00 – 15:00 nebo po domluvě