Školní poradenství

Kontakty

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Jiřina Kalová školní psychologjirina.kalova@ujezdubrna.info731 563 019Mgr. Gabriela Klocová speciální pedagoggabriela.klocova@ujezdubrna.infoMgr. Lucie Pohludková výchovná a kariérová poradkyně, vedoucí ŠPPlucie.pohludkova@ujezdubrna.infoMgr. Stanislava Žáčková zástupkyně ředitele, metodik prevencestanislava.zackova@ujezdubrna.info774 999 705Mgr. Ivana Hladilová speciální pedagogivana.hladilova@ujezdubrna.info