Home Školní poradenství Speciální pedagog
Školní poradenství

Školní speciální pedagog

Speciální pedagog provádí:

  • Vyhledávání a diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Dlouhodobou a krátkodobou individuální reedukační práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Vede předměty Speciálně pedagogické péče
  • Metodicky vede pedagogy při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Komunikaci a kooperaci se školskými poradenskými zařízeními : pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra.
  • Konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní speciální pedagog:  Mgr. Gabriela Klocová

E-mail:                                gabriela.klocova@ujezdubrna.info

Konzultační hodiny:           pondělí 13.40 - 14.25 nebo po individuální domluvě