Home Škola Školská rada
Škola

Školská rada

Co je školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., zákonným zástupcům žáků, zřizovateli, pedagogickým pracovníkům a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada v Újezdě u Brna je tvořena třemi zástupci zřizovatele, třemi zástupci rodičů a třemi pedagogickými pracovníky.

Pokud se mezi Vámi najdou rodiče, kteří mají připomínky a nápady ohledně vzdělávání na naší škole, tak se můžete bez obav obrátit na kteréhokoliv člena školské rady.

Složení školské rady ke dni 6. 11. 2020

Za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Martin Životský
  • Mgr. Markéta Muselíková
  • Mgr. Iva Nedomová

Za zákonné zástupce:

  • Mgr. Tomáš Kaválek (předseda školské rady)
  • Mgr. Božena Flajšingerová
  • Radka Petříčková

Za zřizovatele:

  • Ing. Marie Kozáková  (místopředsedkyně školské rady)
  • Ing. Jana Jarošová
  • Jana Nykodýmová, MSc.

Všichni členové školské rady požívají email: skolskarada@ujezdubrna.info