Home Škola Projekty a granty školy

Projekty a granty školy

Škola

Šablony ZŠ Újezd u Brna byl spolufinancován Evropskou unií. 

přečíst
Škola

Díky dotaci z Programu rozvoje venkova mají žáci ve kmenových třídách I. A a III. A nové interaktivní dotykové tabule, které krásně zmodernizují a zpříjemní výuku.

přečíst
Škola

Naše škola se během měsíce ledna zapojí do programu - „Batůžkový projekt do škol“, který zaštiťuje mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals. Tato organizace zavádí programy školního stravování v rozvojových zemích a klade si za cíl poskytnout alespoň jedno vydatné jídlo denně každému dítěti v místě jeho vzdělávání.

přečíst
Škola

Název Projektu: Šablony 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021175

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.7. 2021

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12. 2022

Doba trvání projektu: 18 měsíců

přečíst
Škola

Projekt „DigiMe“ (Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele),

č. ATCZ216, financovaného v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika


přečíst