Home Škola Projekty a granty školy

Projekty a granty školy

Škola

Název Projektu: Šablony 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021175

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.7. 2021

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12. 2022

Doba trvání projektu: 18 měsíců

přečíst
Škola

Projekt „DigiMe“ (Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele),

č. ATCZ216, financovaného v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika


přečíst