Home Škola Kontakty
Škola

Kontakty

Vedení školy

Mgr. Vladan Kupsa ředitelvladan.kupsa@ujezdubrna.info774 999 567Mgr. Stanislava Žáčková Zástupkyně ředitele, metodik prevencestanislava.zackova@ujezdubrna.info774 999 705

UČITELSKÝ SBOR

Silvie Drahošová třídní učitelka přípravné třídysilvie.drahosova@ujezdubrna.infoMgr. Martina Kulichová třídní učitelka I.Amartina.kulichova@ujezdubrna.infoMgr. Iva Nedomová třídní učitelka I.Biva.nedomova@ujezdubrna.infoMgr. Marie Životská třídní učitelka II.Amarie.zivotska@ujezdubrna.infoMgr. Lenka Dvořáková třídní učitelka III.Alenka.dvorakova@ujezdubrna.infoMgr. Ivana Hladilová třídní učitelka III.Bivana.hladilova@ujezdubrna.infoMgr. Irena Jandlová třídní učitelka IV.Airena.jandlova@ujezdubrna.infoMgr. Markéta Muselíková třídní učitelka IV.Bmarketa.muselikova@ujezdubrna.infoMgr. Jiří Španihel třídní učitel V.Ajiri.spanihel@ujezdubrna.infoMgr. Dagmar Sklenářová třídní učitelka V.Bdagmar.sklenarova@ujezdubrna.infoMgr. Ivana Drlíková DiS.třídní učitelka VI.Aivana.drlikova@ujezdubrna.infoMgr. Lucie Navrátilová třídní učitelka VI.Blucie.navratilova@ujezdubrna.infoMgr. Jana Illová třídní učitelka VII.Ajana.illova@ujezdubrna.infoMgr. Martin Životský třídní učitel VII.Bmartin.zivotsky@ujezdubrna.infoMgr. Hana Pešáková třídní učitelka VIII.Ahana.pesakova@ujezdubrna.infoMgr. Lucie Pohludková třídní učitelka VIII.B, výchovná poradkynělucie.pohludkova@ujezdubrna.infoMgr. Petra Kořínková třídní učitelka IX.Apetra.korinkova@ujezdubrna.infoMgr. Martina Klímová třídní učitelka IX.Bmartina.klimova@ujezdubrna.infoMgr. Michaela Ševčíková michaela.sevcikova@ujezdubrna.infoMgA. Nikol Slabáková Ph.Dnikol.slabakova@ujezdubrna.infoMgr. Magdalena Navrátilová magdalena.navratilova@ujezdubrna.infoMgr. Miroslava Slámová miroslava.slamova@ujezdubrna.infoMgr.et Ing Monika Koróniová Ph.Dmonika.koroniova@ujezdubrna.infoMgr. Rastislav Kozoň Ph.Drastislav.kozon@ujezdubrna.infoPhDr. Jana Hradilová jana.hradilova@ujezdubrna.infoIng. Petr Suchánek petr.suchanek@ujezdubrna.info

Asistenti pedagoga

Martina Šenkýřová (I.B)martina.senkyrova@ujezdubrna.infoMgr. Markéta Pospíšilová (III.B)marketa.pospisilova@ujezdubrna.infoLenka Jašková (IV.A)lenka.jaskova@ujezdubrna.infoBc. Gabriela Odehnalová (IV.B)gabriela.odehnalova@ujezdubrna.infoIng. Libuše Přikrylová (V.A)libuse.prikrylova@ujezdubrna.infoMonika Krištofová (VI.B)monika.kristofova@ujezdubrna.infoMgr. Ludmila Jenišová (VII.B)ludmila.jenisova@ujezdubrna.infoDana Fialová (VIII.A)dana.fialova@ujezdubrna.infoVladimíra Doležalová (VIII.B)vladimira.dolezalova@ujezdubrna.infoVeronika Žáková (IX.B)veronika.zakova@ujezdubrna.info

Školní družina

Bc. Gabriela Odehnalová vedoucí školní družinygabriela.odehnalova@ujezdubrna.info774 999 805Simona Pospíšilová simona.pospisilova@ujezdubrna.infoMichaela Žáková michaela.zakova@ujezdubrna.info

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Jiřina Kalová školní psychologjirina.kalova@ujezdubrna.info731 563 019Mgr. Gabriela Klocová speciální pedagoggabriela.klocova@ujezdubrna.infoMgr. Lucie Pohludková výchovná a kariérová poradkyně, vedoucí ŠPPlucie.pohludkova@ujezdubrna.infoMgr. Stanislava Žáčková Zástupkyně ředitele, metodik prevencestanislava.zackova@ujezdubrna.info774 999 705Mgr. Ivana Hladilová speciální pedagogivana.hladilova@ujezdubrna.infoMgr. Lenka Dvořáková speciální pedagoglenka.dvorakova@ujezdubrna.info

Školní jídelna

Štěpánka Piňosová vedoucí školní jídelnystepanka.pinosova@ujezdubrna.info+420 544 254 088Lenka Klosová vedoucí kuchařkaPavla Vykouková kuchařkaTerezie Šlahorová pomocná kuchařkaPavlína Matulová pomocná kuchařkaAndrea Jašková pomocná kuchařkaSvětlana Bílková pomocná kuchařka

Správní zaměstnanci

Marie Petláková ekonomkamarie.petlakova@ujezdubrna.infoMichaela Vršecká mzdová účetní, personalistkamichaela.vrsecka@ujezdubrna.infoBc. Jana Klosová asistentka ředitele školyjana.klosova@ujezdubrna.infoTomáš Harvánek školníkOlga Svěráková uklízečkaIveta Mičíková uklízečkaJana Pospíšilová uklízečkaJana Mácová uklízečka

Vyučující náboženství

Mgr. Petr Hošek Mgr. Ludmila Jenišová Mgr. Iva Nedomová