Home Škola Kontakty
Škola

Kontakty

Vedení školy

Mgr. Vladan Kupsa ředitelvladan.kupsa@ujezdubrna.info774 999 567Mgr. Stanislava Žáčková zástupkyně ředitele, metodik prevencestanislava.zackova@ujezdubrna.info774 999 705Mgr. Marie Životská zástupkyně ředitele pro 1. stupeňmarie.zivotska@ujezdubrna.info773 730 185

UČITELSKÝ SBOR

Silvie Drahošová třídní učitelka přípravné třídysilvie.drahosova@ujezdubrna.infoMgr. Irena Jandlová třídní učitelka I. Airena.jandlova@ujezdubrna.infoMgr. Markéta Muselíková třídní učitelka I. Bmarketa.muselikova@ujezdubrna.infoMgr. Marie Fasorová třídní učitelka II. Amarie.fasorova@ujezdubrna.infoMgr. Ivana Hladilová třídní učitelka II. Bivana.hladilova@ujezdubrna.infoMgr. Dagmar Sklenářová třídní učitelka II. Cdagmar.sklenarova@ujezdubrna.infoMgr. Martina Kulichová třídní učitelka III. Amartina.kulichova@ujezdubrna.infoMgr. Iva Nedomová třídní učitelka III. Biva.nedomova@ujezdubrna.infoMgr. Marie Životská třídní učitelka IV. Amarie.zivotska@ujezdubrna.infoMgr. Jiří Španihel třídní učitel V. Ajiri.spanihel@ujezdubrna.infoMgr. Ivana Tesařová třídní učitelka V. Bivana.tesarova@ujezdubrna.infoMgr. Hana Pešáková třídní učitelka VI. Ahana.pesakova@ujezdubrna.infoMgr. Magdalena Navrátilová třídní učitelka VI. Bmagdalena.navratilova@ujezdubrna.infoMgr. Luboš Kleis třídní učitel VII. Alubos.kleis@ujezdubrna.infoMgr. et Ing. Monika Zobková Koróniová Ph.D.třídní učitelka VII. Bmonika.zobkova_koroniova@ujezdubrna.infoMgr. Ivana Drlíková DiS.třídní učitelka VIII. Aivana.drlikova@ujezdubrna.infoMgr. Lucie Navrátilová třídní učitelka VIII. Blucie.navratilova@ujezdubrna.infoMgr. Miroslava Čechová třídní učitelka IX. Amiroslava.cechova@ujezdubrna.infoMgr. Martin Životský třídní učitel IX. Bmartin.zivotsky@ujezdubrna.infoMgr. Hana Bartečková hana.barteckova@ujezdubrna.infoMgr. Petra Haluzová petra.haluzova@ujezdubrna.infoMgr. Michal Hanzl michal.hanzl@ujezdubrna.infoPhDr. Jana Hradilová jana.hradilova@ujezdubrna.infoMgr. Martina Klímová martina.klimova@ujezdubrna.infoMgr. Rastislav Kozoň Ph.D.rastislav.kozon@ujezdubrna.infoMgr. Filip Lanči filip.lanci@ujezdubrna.infoMgr. Lucie Pohludková výchovná poradkynělucie.pohludkova@ujezdubrna.infoMgr. Michaela Ševčíková michaela.sevcikova@ujezdubrna.infoMgr. Luděk Svoboda ludek.svoboda@ujezdubrna.info

Asistenti pedagoga

Dana Fialová (přípravná třída)dana.fialova@ujezdubrna.infoMgr. Ludmila Jenišová (II. A)ludmila.jenisova@ujezdubrna.infoLenka Jašková (II. C)lenka.jaskova@ujezdubrna.infoJana Rožnovská (III. B)jana.roznovska@ujezdubrna.infoMgr. Markéta Pospíšilová, DiS.(VI. A)marketa.pospisilova@ujezdubrna.infoVladimíra Doležalová (VI. B)vladimira.dolezalova@ujezdubrna.infoIng. Libuše Přikrylová (VII. A)libuse.prikrylova@ujezdubrna.infoMonika Krištofová (VIII. B)monika.kristofova@ujezdubrna.infoVeronika Žáková (IX. A)veronika.zakova@ujezdubrna.infoBc. Gabriela Odehnalová (IX. B)gabriela.odehnalova@ujezdubrna.info

Školní družina

Veronika Chamerová vedoucí školní družinyveronika.chamerova@ujezdubrna.info+420 774 999 805Bc. Gabriela Odehnalová gabriela.odehnalova@ujezdubrna.infoSimona Pospíšilová simona.pospisilova@ujezdubrna.infoMichaela Žáková michaela.zakova@ujezdubrna.info

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Jiřina Kalová školní psychologjirina.kalova@ujezdubrna.info731 563 019Mgr. Gabriela Klocová speciální pedagoggabriela.klocova@ujezdubrna.infoMgr. Lucie Pohludková výchovná a kariérová poradkyně, vedoucí ŠPPlucie.pohludkova@ujezdubrna.infoMgr. Stanislava Žáčková zástupkyně ředitele, metodik prevencestanislava.zackova@ujezdubrna.info774 999 705Mgr. Ivana Hladilová speciální pedagogivana.hladilova@ujezdubrna.info

Školní jídelna

Lenka Klosová vedoucí školní jídelnylenka.klosova@ujezdubrna.info608 761 794Pavla Vykouková kuchařkapavla.vykoukova@ujezdubrna.infoAndrea Jašková pomocná kuchařkaandrea.jaskova@ujezdubrna.infoSvětlana Bílková pomocná kuchařkasvetlana.bilkova@ujezdubrna.infoBronislava Spáčilová pomocná kuchařkabronislava.spacilova@ujezdubrna.info

Správní zaměstnanci

Marie Petláková hospodářkamarie.petlakova@ujezdubrna.info773 730 241Gabriela Velíšková ekonomkagabriela.veliskova@ujezdubrna.info773 730 241Bc. Jana Klosová personalistkaperonalistka@ujezdubrna.info736 645 911Bc. Jana Klosová asistentka ředitele školyjana.klosova@ujezdubrna.info736 645 911Tomáš Harvánek školníktomas.harvanek@ujezdubrna.infoOlga Svěráková uklízečkaolga.sverakova@ujezdubrna.infoYveta Mičíková uklízečkayveta.micikova@ujezdubrna.infoJana Mácová uklízečkajana.macova@ujezdubrna.infoLenka Drdová uklízečkalenka.drdova@ujezubrna.info

Vyučující náboženství

R. D. Ing. Pavel Svoboda Mgr. Ludmila Jenišová Mgr. Iva Nedomová