Home Škola Historie a současnost školy
Škola

Historie a současnost školy ZŠ Újezd u Brna

Naše škola se nachází v Újezdě u Brna, v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji.

Škola, jak ji známe dnes, se skládá ze čtyř budov. Nejstarší část s osmi učebnami byla postavena v roce 1909. Tato pozdně secesní stavba byla slavnostně vysvěcena 29. 8. téhož roku. V lednu 1930 bylo rozhodnuto  o výstavbě nové školní budovy, která byla připojena ke stávající budově obecné školy. Škola se rozšířila o šest učeben, kreslírnu, přednáškový sál, kabinety, kuchyni a pracovnu. V devadesátých letech byla zbudována přístavba s novými třídami, šatnami a školní jídelnou se zázemím. Poslední přistavěnou částí je budova tělocvičny s učebnou výtvarné výchovy z roku 1998.

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 391 žáků v devíti třídách na 1. stupni a osmi třídách na 2. stupni, jedná se o školu úplnou. Školní družina je tvořena třemi odděleními a nabízí velké množství různých zájmových činností. Od nového školního roku bude součástí naší školy také přípravná třída.  Škola je bezbariérová, její součástí je i krásný sportovní areál s multifunkčním hřištěm a tenisovým kurtem. V areálu školy najdeme také zahradu, venkovní učebnu a zahrádky pro pracovní činnosti.

Naši žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu (zkráceně ŠVP) „Duhová škola“. Na naší škole hraje důležitou úlohu ve vzdělání žáků téma ekologie.

Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Eco-Schools, již několikrát jsme obhájili titul Ekoškola, v rámci školy funguje ekotým, složený ze žáků od 2. třídy výše.

Žáci se účastní řady sportovních soutěží, olympiád a vystoupení, jsme pořadateli ojedinělé regionální akce Ekoolympiáda pro první stupně ZŠ.

Výborných sportovních úspěchů dosahuje naše škola v házené. V nedávné době jsme dvakrát vyhráli národní finále házené žáků základních škol – Novinářský kalamář.