Home Škola Projekty a granty školy Batůžkový projekt
Škola

Batůžkový projekt

Naše škola se během měsíce ledna zapojí do programu - „Batůžkový projekt do škol“, který zaštiťuje mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals. Tato organizace zavádí programy školního stravování v rozvojových zemích a klade si za cíl poskytnout alespoň jedno vydatné jídlo denně každému dítěti v místě jeho vzdělávání.

Většina dětí zapojených do programu Mary’s Meals v chudých zemích nemá základní učební pomůcky. Když vaše dítě daruje batůžek jinému dítěti s věcmi, které potřebuje, usnadní mu učení. Může to být i jediný dárek, který kdy dostane.

V lednu proběhne seznámení s tímto projektem v jednotlivých třídách formou prezentace a diskuze a děti dostanou všechny potřebné informace. Naši žáci budou tímto způsobem vedeni k sociálnímu cítění a pomoci potřebným lidem.

Zapojení se do této aktivity bude zcela dobrovolné, každý může přispět dle svého uvážení a možností.

 

www.marysmeals.cz

 

www.batuzkovyprojekt.cz