Home Školní jídelna Aktuálně

Aktuálně

Školní jídelna

Vážení strávníci,

 

vedení školy s lítostí oznamuje, že školní jídelna byla z ekonomických a provozních důvodů nucena nečekaně ukončit doposud provozovanou doplňkovou činnost.

přečíst
Školní jídelna

Vážení strávníci a rodiče,

vzhledem ke stále rostoucím cenám potravin a energií jsme nuceni zdražit od 1. 1. 2023 stravu v naší školní jídelně.

přečíst
Školní jídelna

Obědy pro děti v nařízené karanténě lze vyzvednout pouze 1.den karantény a to osobou které není nařízena karanténa a nejeví známky onemocnění.

přečíst
Školní jídelna

§ 122 odst. 2 školského zákona a § 184a odst. 1 školského zákona

přečíst
Školní jídelna

Vážení strávníci,

upozorňuji, že v době karantény není automaticky odhlášená strava (ani pokud se karanténa týká celé třídy). Pokud tedy nemáte zájem obědy odebírat do jídlonosičů,  je nutno je odhlásit  na www.strava.cz.

Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

V případě odběru do vlastních jídlonosičů se obědy vydávají z hygienických a provozních důvodů v době od 12,00 hod do 12,30 hod. pouze zdravým osobám, kterým karanténa nebyla nařízena.

Děkuji za pochopení.

Piňosová Š.

přečíst