Home Školní družina Aktuality Mobilní planetárium v družině
Školní družina

Mobilní planetárium v družině

Ve středu 1. března a ve čtvrtek 2. března navštívilo naši družinu mobilní planetárium s programy KORÁLOVÝ ÚTES – KALUOKA’HINA a ŽIVOT STROMŮ.

KORÁLOVÝ ÚTES – KALUOKA’HINA
Děti se s tímto programem (příběhem) přenesly na dno oceánu na nádherně barevný útes Kaluoka’hina, kde jim průvodci byli dva rybí kamarádi Prcek a Jack. Seznámily se s celou řadou rostlin a živočichů (krabi, plži, medúzy, ryby), jež na takovém útesu žijí. Zjistily, jak vlastně Měsíc ovlivňuje
život moří, jak se od sebe liší moře a oceán, jak takový korálový útes vzniká a jaké souhvězdí na obloze v podobě ryb najdou. V závěru programu si prohlédly nejen všechny souhvězdí na obloze, ale i planety naší sluneční soustavy a to pěkně zblízka.


ŽIVOT STROMŮ
V tomto příběhu se děti společně s beruškou Dorotkou a světlušákem Mirkem vypravily do brouččí školy, do lesa, prolétly se na rozkvetlé louce a vydaly se přímo do nitra stromů. Seznámily se s významem stromů pro člověka i pro celý koloběh přírody. Zjistily, odkud berou stromy potravu, jak rostou, jak pijí vodu, proč některým stromům listy opadávají a jiné zůstávají stále zelené. Vysvětlily si, co jsou pupeny, jak se z květů stávají plody a jakou úlohu v tomto sehrávají broučci a hmyz obecně. Na závěr příběhu se podívaly zblízka i na souhvězdí a planety naší sluneční soustavy.

Oba příběhy i vyprávění lektora z mobilního planetária o planetách a souhvězdích se moc líbily. Bylo to pěkné zpestření družinového odpoledne.
           Vychovatelky ŠD.