Pro žáky a rodiče

Úřední hodiny

Úřední hodiny:

 

ředitel školy

Mgr. Vladan Kupsa               pondělí           13:00 – 14:30

zástupkyně ředitele

Mgr. Stanislava Žáčková       středa               13:00 – 14:30                                        

výchovný poradce

Mgr. Lucie Pohludková         středa              14:00 – 15:00

metodik prevence

Mgr. Stanislava Žáčková      středa              13:00 – 14:30

                                              v jiné dny dle předem domluveného termínu

 

kancelář školy             Úterý, čtvrtek – 8:00 – 15:30 (případně po domluvě v kanceláři školy)

                                        V době hlavních prázdnin viz informace na webu školy.

                                        V době ostatních prázdnin zavřeno.

 

třídní učitel/ka              ve dnech informací o prospěchu

                                        jednotlivě dle předem domluvených termínů

                                        schůzka rodičů třídy (svolává TU dle vlastního uvážení)

 

Školní psycholožka

Mgr. Jiřina Kalová

Konzultační hodiny pro pedagogické pracovníky a žáky:

Úterý: 12:00 – 14:30

Středa: 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00

Čtvrtek: 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00

Konzultační hodiny pro rodiče:

Úterý: 14:30 – 15:30

 

Speciální pedagožka

Mgr. Gabriela Klocová

Konzultační hodiny:

středa 13:00 – 14:00 (nebo po individuální domluvě)