Škola

Rozvrh zvonění

Rozvrh zvonění

Škola je otevřena od 7:40 hod. Žáci školní družiny vstupují do školy individuálně v době od 6:45 hod., při nepříznivém počasí (déšť, mráz) otevře školník školu podle potřeby dříve. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 10 minut před zahájením výuky. Provoz školy končí 16:45 hod - konec provozu školní družiny, případně ukončením zájmových aktivit žáků, které jsou schváleny pro daný školní rok.

 

Vyučovací hodina

Trvání

Přestávka

První

8:00 - 8:45

10 minut

Druhá

8:55 - 9:40

20 minut

Třetí

10:00 - 10:45

10 minut

Čtvrtá

10:55 - 11:40

10 minut

Pátá

11:50 - 12:35

10 minut

Šestá

12:45 - 13:30

10 minut

Sedmá

13:40 - 14:25

10 minut

Osmá

14:35 - 15:20

 

 

Žáci s odpoledním vyučováním mají v rozvrhu polední přestávku na oběd v délce 50 minut.