Home Škola Projekty a granty školy Projekt „DigiMe“
Škola

Projekt „DigiMe“

Projekt „DigiMe“ (Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele),

č. ATCZ216, financovaného v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika


Cílem projektu je seznámení žáků s moderními digitálními technologiemi, možnostmi

jejich využití a představení možných příležitostí v digitálních technologiích na trhu práce.

 

Výše dotace: 100 000 Kč